Komponenturval i virtuella rapportsviter

Virtuella rapportsviter kan struktureras för att inkludera och exkludera dimensions, metricsoch segments i Analysis Workspace, vilket underlättar om ni delar det med andra team som bara behöver en viss del av uppgifterna eller använder en annan datainsamling. Detaljerad dokumentation finns på Komponentstrukturering för virtuell rapportserie.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba