Konfigurera variabler i Admin Console

När du har definierat variablerna och händelserna som du ska använda i Analytics måste du gå in och konfigurera dem i Admin Console, så att rapporterna/dimensionerna/mätvärdena har rätt namn och beteende. Den här videon visar var och hur du gör just det.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba