Använda Postman för att göra Adobe Analytics 2.0 API-förfrågningar using-postman-to-make-adobe-analytics-api-requests

I den här videon beskrivs hur du konfigurerar Postman, en API-klient, för att skicka Adobe Analytics 2.0 API-begäranden. Det innehåller bland annat inställningar för integrering med Adobe I/O (Obs! måste du vara systemadministratör i Experience Cloud för att kunna konfigurera detta), där du kan hitta ditt globala företags-ID med mera.

Mer information finns på dokumentation.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba