Scatterplot visualization

Med den här visualiseringen kan du se förhållandet mellan flera mätvärden för dina dimensioner genom att grafera objekten på en X/Y-rityta. Upptäck avvikelser och insikter som hjälper er att fatta affärsbeslut.

Mer information finns på dokumentation.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba