Lägg till Adobe Analytics-segment i flera förfrågningar samtidigt i Report Builder add-adobe-analytics-segments-to-multiple-requests-at-once-in-report-builder

Den här videon visar hur du kan använda Report Builder för att lägga till segment i alla förfrågningar samtidigt, vilket sparar både tid och arbetsmoment.

Mer information om den här funktionen finns på dokumentation.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba