Vad är Report Builder?

Adobe Report Builder är ett tillägg för Microsoft Excel. Här kan du skapa anpassade förfrågningar från Adobe Analytics-data, som du kan infoga i dina Excel-kalkylblad. Begäranden kan referera till celler dynamiskt i kalkylbladet, och du kan uppdatera och anpassa hur Report Builder visar data.

Populära hjälpavsnitt

Vanliga frågor och felsökning

recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc