Inloggning i Report Builder

IMPORTANT
Report Builder version 5.6.47 och senare stöder endast inloggning med Experience Cloud och stöder inte äldre inloggningar som Site Catalyst Single Sign-on eller Standard Login. Senast den 22 juli 2021 måste alla användare av Report Builder uppdatera tillägget Report Builder till version 5.6.47 eller senare, vilket innehåller en viktig uppdatering av inloggningsprocessen.

Om du vill logga in på Report Builder använder du ditt Experience Cloud-inloggningskonto.

Logga in på Adobe Experience Cloud section_1FA230F35AB54021A874A7A28DE4C850

Med inloggningen Experience Cloud kan du använda Enterprise ID (e-post och lösenord) för att logga in på Adobe Experience Cloud.

Klicka Sign In > Sign in with an Enterprise ID omdirigeras till företagets inloggningssida. Mer information om Enterprise ID finns i Logga in på ditt företags- eller skolkonto.

Skärmbild som visar Adobe Experience Cloud inloggningsfönster med alternativ för inloggning med eller utan din Adobe ID

NOTE
Inloggningen från Experience Cloud är sessionsbaserad och token upphör att gälla efter 30 dagar.

Logga in i Report Builder

Logga in på Report Builder

  1. Klicka på Add-Ins.

  2. Klicka på Sign In. Du kan också signera på följande sätt:

    • Klicka på Create.
    • Välj en begäran i Begäranhanteraren och klicka sedan på Add eller Manage. Mer information finns i Välj en begäran i Begäranhanteraren
    • Dubbelklicka på en begäran i Excel.
  3. Fyll i fälten på Login sida och klicka sedan på OK.

recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc