Överför användarresurser till en annan användare

Med Hantera rapportanvändare och grupper på sidan Användarhantering kan du hantera användare och grupper samt styra åtkomsten till rapporter, verktyg och rapportsviter. Du kan tilldela användarkontoobjekt som kontrollpaneler, kalenderhändelser, bokmärken osv. från ett användarkonto till ett annat via användarhantering i Adobe Analytics.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba