View Density i Analysis Workspace view-density-in-analysis-workspace

The View Density ställa in under Project > Project Info & Settings kan du styra den lodräta utfyllnaden som används på den vänstra listen och tabellerna (Freeform & Cohort). Du kan välja mellan Utökat (standard), Komplext eller Kompakt.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba