Grundläggande besöksmått

Läs mer om Page Views, Visitsoch Visitors i Adobe Analytics.

  • Få definitioner av dessa grundläggande besöksmätningar och lär dig mer om deras likheter och skillnader.

  • Lär dig de olika termerna (synonymer eller nyckelord) som är kopplade till besökarstatistik och webbplatstrafiken.

  • Visa ett exempel Workspace projekt som visar hur dessa mått visas i gränssnittet.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba