Churn Analys med Cohort Tables churn-analysis-with-cohort-tables

Cohort Tables erbjuder två analystyper - Retention och Churn. while Retention visar hur många användare som behålls över tiden, Churn anger hur många användare som har gått förlorade (1 - Kvarhållning).

Mer information finns i dokumentation.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba