Lägga till jämförelser sida vid sida av Attribution IQ Models i Analysis Workspace adding-side-by-side-comparisons-of-attribution-iq-models-in-analysis-workspace

I den här videon får du lära dig att snabbt jämföra Attribution IQ models, inklusive en automatiskt skapad kolumn som visar procentskillnaden mellan de två modellernas tal.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba