Skicka Data Warehouse rapporter via SFTP

Lär dig hur du skapar en Data Warehouse-begäran i Adobe Analytics och konfigurerar den för SFTP-leverans. Mer information finns i dokumentationen.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba