Använd dimensioner i beräknade mått using-dimensions-in-calculated-metrics

Dimensioner är tillgängliga i verktyget för beräknade mått och kan läggas till i alla beräknade metriska formler för att begränsa det nya måttet till ett mått- eller dimensionsvärde.

Den här funktionen effektiviserar arbetsflödet för att skapa och använda segment inom beräknade värden.

Mer information om den här funktionen finns på dokumentation.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba