Segment Jämförelse i Analysis Workspace segment-comparison-in-analysis-workspace

Att förstå de verkliga skillnaderna mellan marknadsföringssegment har alltid varit en svår och tidskrävande process. Segment IQ, som ingår i Analysis Workspace i Adobe Analytics, förenklar analysen genom att undersöka två Analytics segments i alla dimensions och metrics att automatiskt upptäcka sina mest statistiskt signifikanta skillnader.

Mer information om den här funktionen finns i dokumentation.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba