Time-parting Dimensioner i Analysis Workspace time-parting-dimensions-in-analysis-workspace

Time-parting använder tidsstämpeln för insamlade träffar och delar upp den i mer meningsfulla dimensioner, t.ex. "Dagens timme" eller "Veckodag". De här måtten är färdiga i Analysis Workspace.

Mer information om den här funktionen finns på dokumentation.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba