Förstå hur data kommer in i ditt Analysis Workspace-projekt

I den här videon visas hur du ser dataflödet från sidan till tabellerna och visualiseringarna i Analysis Workspace med tillägget Adobe Experience Platform Debugger i Chrome.

Mer information om Adobe Experience Platform Debugger finns på dokumentation.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba