Frihandstabellfilter i Analysis Workspace

Filter ger bättre kontroll över vilka datarader som delas i en freeform table.

I Analysis Workspace erbjuder vi nu mer filtreringskontroll med 11 filtervillkor och AND/OR-operatorer.

Mer information om tillgängliga filter finns på dokumentation.

Obs! Avancerade specialtecken är inte tillgängliga i Analysis Workspace.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba