Hämta autentiseringsnyckeln för datafeeds

Genom att skapa en datafeed kan Adobe veta var rådatafiler ska skickas och vad du vill inkludera i varje fil. SFTP-stöd för dataflöden finns i Analytics. Det kräver att en SFTP-värd, ett användarnamn och målplatsen innehåller en giltig offentlig RSA- eller DSA-nyckel. Du kan hämta lämplig offentlig nyckel när du skapar flödet.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba