Flexibla layouter i Analysis Workspace flexible-layouts-in-analysis-workspace

Frihandsanalys innefattar möjlighet att ändra plats, bredd och höjd för diagram och tabeller så att du kan skapa ett mer omfattande projekt. I den här videon visas hur du kan ändra din layout.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba