Beräkna rullande Retention in Cohort Tables calculate-rolling-retention-in-cohort-tables

Inställningen Rullande beräkning i Cohort Tables kan användas för att analysera cohorts perioden-för-period, för att förstå hur samma användare behålls (eller churn) över tid.

Mer information finns i dokumentation.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba