Använda segment för att begränsa data i Analysis Workspace using-segments-to-limit-data-in-analysis-workspace

I den här videon visas hur du kan begränsa användare av ett projekt i Analysis Workspace till ett visst segment (eller segment) när de arbetar med verktyget.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba