Sekventiell segmentering i Adobe Analytics sequential-segmentation-in-adobe-analytics

I den här videon visas hur du skapar ett segment i Analysis Workspace utifrån beteendesekvenser på din webbplats eller i din app. Med andra ord kanske du vill skapa ett segment med besökare som gjorde"någonting A" och sedan gjorde"någonting B", så att du kan se hur den sekvensen av händelser påverkade alla andra data. Mycket nöje.

Mer information om det här avsnittet finns i dokumentationen.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba