Skapa dynamiska nedrullningsbara filter i Analysis Workspace

Lär dig hur du skapar nedrullningsbara filter som baseras på en hel dimension. Poster uppdateras dynamiskt utifrån det datumintervall som används i rapportpanelen och de värden som valts i andra nedrullningsbara filter på samma Dimension.

Mer information finns på dokumentation.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba