Konfigurerar Zip och postnummer i Adobe Analytics configuring-zip-and-postal-code-settings-in-adobe-analytics

I den här videon får du lära dig hur du konfigurerar zip och inställningar för postnummer så att du kan göra analyser baserat på den här regioninformationen.

Mer information om zip code inställningar, se dokumentation.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba