Media Concurrent Viewer Panel i Analysis Workspace

För kunder som använder Media Analytics kan du med panelen Media Concurrent Viewer förstå var maximal samtidighet har inträffat eller var bortfall har skett för att ge värdefull insikt i innehållets och visningsprogrammets kvalitet och för att hjälpa till med felsökning eller planering av volym/skala.

Mer information finns i dokumentation.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba