Introduktion till trafikvariabler (Props)

Förstå olika typer av trafikvariabler och hur de används i Adobe Analytics, inklusive trafik-, innehålls- och flödesanalys.

Mer information finns på dokumentation.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba