Funktionen för ungefärligt antal distinkt i beräknade mått approximate-count-distinct-function-in-calculated-metrics

Lär dig hur du skapar ett beräknat mått med funktionen Approximate Count Distinct, som returnerar det ungefärliga distinkta antalet dimensionsobjekt för en vald dimension.

Du kan använda mätvärdena som visas i den här videon i vilken rapport som helst för att förstå antalet av en dimension jämfört med värden för andra. Ett mycket vanligt användningsexempel är att använda den här funktionen för att skapa ett kundID, som du sedan kan använda i vilken rapport som helst för att se hur många kunder som gäller för de olika dimensionsvärdena.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba