Segmentering på antal distinkta Dimensioner segmentation-on-distinct-dimension-counts

Med de distinkta räkningsoperatorerna i segmentbyggaren kan du segmentera baserat på antalet unika objekt inom en dimension. Filtrera efter besök där mer än fem sidor visats, eller träffar där flera produkter köptes i en och samma beställning, osv. Detaljerad dokumentation finns på Jämförelseoperatorer för segment.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba