Lägg till en regel för inköpshändelsen i Experience Platform tags

I den här videon visas hur du använder produktsträngen extension in Experience Platform Launch för att spåra inköp på er webbplats, vilket resulterar i Revenue, Ordersoch Units metrics i er analys.

NOTE
Starta nu tags
recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba