Använd doPlugins och implementeringsplugins i Experience Platform tags

Lär dig mer om fördelarna med att använda funktionen doPlugins och lägg till plugin-program för Analytics-implementering för att förbättra datainsamlingen. I den här videon visas var koden finns och var den ska läggas till i Experience Platform tags. Mer information finns i dokumentationen för doPlugins och API:er för implementering av analyser.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba