Anpassade summeringsfönster i Attribution IQ

Med anpassade summeringsfönster kan du expandera attribueringsfönstret utanför rapporteringsintervallet (upp till högst 90 dagar), och det gäller för varje konvertering i rapporteringsintervallet. Detta alternativ ökar vanligen attribueringens noggrannhet för händelser som inträffar tidigt under rapporteringsperioden genom att redovisa interaktioner som inträffat under föregående månad(er).

Mer information finns i dokumentation

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba