Svarsanalys med Cohort Tables latency-analysis-with-cohort-tables

The Latency Table ange Cohort Tables gör att du kan analysera ditt beteende cohorts före och efter inkluderingshändelsen (inte bara efter standard Cohort bilder). Den här inställningen är praktisk när du vill analysera effekten av en ny produkt eller lansering av en kampanj, som exempel.

Mer information finns i dokumentation.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba