Flera Report Suites i Analysis Workspace

Flera report suites kan analyseras i en enda Workspace projekt genom att välja report suites på panelnivå. Det gör att du kan utföra panelanalyser sida vid sida för olika datauppsättningar.

TIP
Använda en report suite till alla paneler samtidigt högerklickar du på en panel och väljer "Apply report suite to all panels".

Data från flera report suites kan inte kombineras i tabeller, segments eller calculated metrics (summerat, delat osv.) Den bästa metoden för en helhetssyn på data fortsätter att vara att skicka alla träffar till en"global svit".

Mer information finns på dokumentation.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba