100 % staplade visualiseringar i Analysis Workspace

Lär dig hur du ställer in dina staplade visualiseringar som procenttal i stället för bara råvärden.

Staplade diagram är användbara när du vill återge delar av en helhet i en trend. Den staplade 100 %-visualiseringsinställningen gör det enklare att snabbt se hur varje del bidrar till helheten, uttryckt som ett procentvärde i stället för ett råvärde. Den här inställningen är tillgänglig från visualiseringsinställningarna i det övre högra hörnet i staplade områden, stolpskiktade och vågräta staplade visualiseringar.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba