Snabbsegment i Analysis Workspace

"Snabbsegment" är en förenklad segmenteringsupplevelse direkt på Workspace arbetsyta. Med snabba segment kan användare skapa segment direkt med upp till tre regler utan att behöva lämna analysarbetsflödet.

Mer information finns i dokumentationen.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba