Konfigurera postnummeranalys på marknaden - ett användningsfall setting-up-in-market-zip-code-analysis-a-use-case

I det här fallet kommer vi att konfigurera systemet så att postnummer infogas, klassificeras som ej marknadsförda eller marknadsförda och sedan använda dessa data i Analysis Workspace så att vi kan se hur effektiva våra geo-riktade marknadsföringskampanjer är.

Mer information om aspekter av det här användningsfallet finns i följande dokumentationsavsnitt:

Postnummer och postnummer

Classifications

Analysis Workspace

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba