Lägg till mått och måttbeskrivningar i Adobe Analytics add-dimension-and-metric-descriptions-in-adobe-analytics

Lär dig hur du lägger till kontext till dimensioner och mätvärden i Adobe Analytics. Använd beskrivningsfältet om namnet som tilldelats dina rapporter och mätvärden inte ger tillräcklig tydlighet för användarna i organisationen.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba