Cohort Analys med Dimension cohort-analysis-using-any-dimension

Den anpassade Cohort Dimension kan du analysera cohorts använda dimensions annat än tid. Jämför cohorts efter marknadsföringskanal, kampanjregion, produktsida osv. för att bättre förstå hur retention (eller churn) ändras med dimension objekt.

Mer information finns i dokumentation.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba