Översikt över administratörsloggar för Analytics

Logga filer som hjälper dig att se när användare loggar in, deras användning, åtkomst, rapportsviter och administratörsändringar. Administratörsloggen rapporterar alla ändringar som gjorts av administratörer i administrationsverktygen. Loggen tillhandahåller en gateway till användardefinierade rapporter från någon av de tre loggarna.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba