Skapa dataelement i Experience Platform tags för analysimplementering

I den här videon visas hur du skapar dataelement för din Analytics-implementering i tags baserat på de variabler och händelser som dokumenteras i ett SDR-dokument (Solution Design Reference).

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba