Grundläggande konfiguration av Analytics-tillägget i Experience Platform tags

I den här videon visas en snabb konfiguration av Analytics-tillägget i Experience Platform tags för en grundläggande webbplats. Detaljerad dokumentation finns på Översikt över Adobe Analytics-tillägg.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba