Dimension Modeller i segmentering

Dimensioner är tillgängliga via redskapet för alla segmenteringsdimensioner. Dessa modeller är i första hand användbara för sekventiell segmentering, och gör att du kan segmentera för bestående värden för en dimension (standard), instanser eller icke-upprepande instanser av en dimension. Detaljerad dokumentation finns på Segment Builder.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba