Exportera till CSV från Analysis Workspace export-to-csv-from-analysis-workspace

Lär dig hur du exporterar hela projekt eller enskilda tabeller till CSV för analys i Excel och andra BI-verktyg.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba