Algoritmisk modell i Attribution IQ

I modellen för algoritmisk attribuering i Analysis Workspace används statistiska tekniker för att dynamiskt fastställa den optimala kreditfördelningen för det valda måttet.

Mer information finns i dokumentation

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba