Använd funktionen för kumulativt genomsnitt för att använda måttutjämning using-the-cumulative-average-function-to-apply-metric-smoothing

Ju längre tid ett mätresultat trendas, desto svårare är det att ta reda på riktningstrender för mätvärdet. För att lösa detta kan funktionen Cumulative Average i Calculated Metrics användas för att utjämna mätvärden i Analysis Workspace.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba