Datastyrning och GDPR i Adobe Analytics data-governance-and-gdpr-in-adobe-analytics

Den här videon visar dig vägen genom datastyrning och hur datamärkning passar in i GDPR-beredskapen. Det ger ett praktiskt exempel på datamärkning med datastyrning.

Mer information finns i dokumentation.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba