Förstå värdet på kontrollpaneler som skapats med frågetjänsten

Senaste uppdatering: 2023-09-25
  • Ämnen:
  • Queries
    Visa mer om det här ämnet
  • Skapat för:
  • Beginner
    Developer

Med Adobe Experience Platform kan varumärken importera, lagra, strukturera och hämta in alla lagrade datauppsättningar, inklusive beteenden, CRM, butiksdata med mera. Med Experience Platform Query Service kan varumärken fråga om dessa datauppsättningar och besvara specifika frågor om verksamheten och sedan börja generera slagkraftiga insikter. I den här videon visas värdet av att bygga instrumentpaneler i Business Intelligence-verktyg (BI) med hjälp av Query Service. Mer information finns på Dokumentation för frågetjänsten.

På denna sida