Förstå värdet på kontrollpaneler som skapats med frågetjänsten

Med Adobe Experience Platform kan varumärken importera, lagra, strukturera och hämta in alla lagrade datauppsättningar, inklusive beteenden, CRM, butiksdata med mera. Med Experience Platform Query Service kan varumärken fråga om dessa datauppsättningar och besvara specifika frågor om verksamheten och sedan börja generera slagkraftiga insikter. I den här videon visas värdet av att bygga instrumentpaneler i Business Intelligence-verktyg (BI) med hjälp av Query Service.

INFO

Den här videon är en del av en kurs Getting Started with Adobe Experience Platform for Data Engineers, kan köpas kostnadsfritt på Experience League!

Mer information finns på Dokumentation för frågetjänsten.

På denna sida