Versionsinformation för Experience Cloud - augusti 2023

Banderoll

Augusti 2023

På den här sidan kan du hålla dig uppdaterad om produktreleaser, evenemang och utbildningsmöjligheter på Experience League.

TIP
Om du vill få ett månatligt e-postmeddelande om uppdateringar av den här sidan prenumererar du på Produktuppdatering Adobe Priority. Kolla in det som händer i Adobe företagsapplikationer.

Behöver du hjälp?

Logga in på Experience League och anpassa sökupplevelsen i hela Adobe bibliotek med självhjälpsresurser. Bläddra produktdokumentation, självstudievideor, kurseroch händelser för alla nivåer och roller. Ställ frågor på webben community av andra och få expertis support när du behöver det som mest.

Uppdateringar och händelser om produktreleaser

Senaste uppdatering: 29 augusti 2023

Ikon Experience League händelser och uppdateringar events

Läs om spännande event på Experience League. Det är en fantastisk plats att lära sig, interagera och få svar från produktexperter på Adobe!

Självstudiekurser för konfiguration av integrering för Experience Cloud-program integrations

Vi presenterar vår nya Självstudiekurser för integrering av Experience Cloud-program på Experience League!

Lär dig mer om de vanligaste integreringarna med Experience Cloud-program. Bläddra bland självstudiekurser för integrering med lösning eller program.

Händelser på Experience League

Kommande event på Experience League
Se Experience League Events för ett komplett schema över kommande event och on demand-event.

Ikon Certifiering certification

Se till att alla Adobe är certifierade. Besök Experience Cloud Certifiering webbplats på Experience League.

Information

Certifieringssajten är er enda butik för alla Experience Cloud Certifieringsrelaterat innehåll och uppdateras regelbundet med:

 • Tillgängliga certifieringar
 • Certifieringsförnyelser för Adobe-program
 • Uppdateringar av certifieringsprogram

Och mycket mer! Gå till Adobe-certifiering på Experience League och börja din certifieringsresa idag!

Ikon Adobe System Status status

Läs om de senaste funktionerna och uppdateringarna i Adobe System Status.

Information

Adobe System Status innehåller detaljerad information, statusuppdateringar och e-postmeddelanden om produkter och tjänster från Adobe. Få meddelanden om driftavbrott, avbrott och underhållshändelser. Kolla in det på status.adobe.com.

Utgivningsdatum: 18 juli 2023

Nyheter

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto
Funktion Beskrivning
Meddelanden

Meddelanden är Global, Cloud, eller Produkt budskap på hög nivå med stor effekt. Ett exempel från det förflutna är ett Covid-19-meddelande. Andra exempel kan vara globala säkerhetsluckor som Log4j eller support center ned osv. Meddelanden är inte kopplade till något problem eller underhåll. Den här funktionen används för att kommunicera med kunder om uppdateringar på moln- eller produktnivå.

Prenumeranter kan nu skapa nya eller redigera sina prenumerationer och inkludera meddelanden utöver utgåvor och underhåll. Ett meddelande skickas till prenumeranterna, beroende på om de produkter de prenumererar på påverkas av meddelandet. Abonnenterna får dessa meddelanden via de vanliga meddelandekanalerna (e-post/Slack) och de kan se händelsen på status.adobe.com webbsidor.

Förbättringar
 • Prestandaförbättringar för status.adobe.com Översikt.
 • Förbättrade prenumerationserbjudanden för Acrobat Online.
 • Adobe Advertising - Det föråldrade TV-erbjudandet upphör och prenumeranterna får en uppmaning om att Demand Side Platform erbjuder.
 • Banderoll om produkterbjudandesidor visar nu status för produkterbjudandet i stället för att visa händelserna för hela produkten.
 • När en produkts påverkan stängs och nedgraderas till trivial samtidigt skickas ett meddelande till kunderna om nedgraderingen.
Felkorrigeringar för meddelanden
 • Avbrutet underhåll visar schemalagda/startdatum och avbrutna datum korrekt på banderoller.
 • Om underhåll påverkar flera produkter meddelas prenumeranterna endast om deras produkt påverkas. Det e-postmeddelande som vi fick visar endast hur deras produkter påverkas.

Ikon Experience Cloud gränssnitt och administration ecloud

Läs mer om Experience Cloud gränssnitt. Hantera produkter och användare, konfigurera profilinställningar och -inställningar, söka efter Experience Cloud-objekt och hantera cookies.

Information
Hjälp om komponenterna i det centrala gränssnittet i Experience Cloud finns i Experience Cloud Interface and Administration Guide (inkluderar Customer Attributes, Experience Cloud Assetsoch Audiences).

Ikon Experience Platform platform

Hitta den senaste versionsinformationen och den nya dokumentationen för Experience Platform och Mobile SDK. Visa nya självstudiekurser och kunskapsbasartiklar på Experience League.

Ikon Analytics analytics

Hitta den senaste versionsinformationen för Adobe Analytics och AppMeasurement. Se nya självstudiekurser och kurser på Experience League.

Information

Analytics Releasedatum: 9 augusti 2023

AppMeasurement appm

Version: 2.24.0

Ikon Customer Journey Analytics cja

Hitta den senaste versionsinformationen för Customer Journey Analytics. Se nya självstudiekurser och kurser på Experience League.

Information

Customer Journey Analytics Releasedatum: 9 augusti 2023

Ikon Streaming Media Analytics sma

Analytics Releasedatum: 9 augusti 2023

Ikon Audience Manager aam

Uppdateringar och nytt innehåll för Audience Manager.

Information
Från och med juli 2023 har Adobe upphört med utvecklingen av Data Integration Library (DIL) och DIL tillägg.
Befintliga kunder kan fortsätta använda sina DIL implementering. Adobe kommer dock inte att utvecklas DIL bortom denna punkt. Kunder uppmanas att utvärdera Experience Platform Web SDK för deras långsiktiga strategi för datainsamling. Kunder som vill implementera integreringar för datainsamling efter juli 2023 bör använda Experience Platform Web SDK i stället.

Ikon Adobe Experience Manager aem

Nya funktioner, korrigeringar och uppdateringar i Experience Manager. Adobe rekommenderar att kunder med lokal driftsättning driftsätter de senaste patcharna för att säkerställa högre stabilitet, säkerhet och prestanda.

Information

Experience Manager färdplaner och videoklipp

Adobe rekommenderar att du besöker följande resurser för att hålla dig uppdaterad om versionsinformation:

Video om den senaste versionsöversikten

Titta på Video om versionsöversikt, juli 2023 för en sammanfattning av funktioner som lagts till i version 2023.07.0 (juli 2023).

Experience Manager Sites som Cloud Service

Ny funktion

 • MSM för innehållsfragment: Adobe Experience Manager (AEM) Multisite Manager är nu tillgängligt för innehållsfragment, så att du kan skapa Live-kopior för innehållsfragment för distribution av större mängder innehåll. Detaljerade arvskontroller är tillgängliga ned till nivån för innehållselement och variationer.

Ny funktion i prerelease channel

 • The Konsol för innehållsfragment gör att användarna kan visa taggar och söka efter taggar som används som metadata i innehållsfragment. Användare behöver inte längre växla till Assets-användargränssnittet för den här funktionen, vilket minskar behovet av sammanhangsväxling och förbättrar effektiviteten.

Experience Manager Assets som Cloud Service

Nya funktioner

 • Förbättrat ramverk för artificiell intelligens för smarta taggar i bilder - Experience Manager Assets använder nu ett förbättrat ramverk för artificiell intelligens för smarta taggar i bilder. Den här innehållsintelligensen ger bättre relevans och precision för smarta taggar som är tillgängliga för alla bildresurser vid förtäring.
 • Konfigurera visning av kolumner för resurslista-vyn - Assets Essentials kan nu välja vilka kolumner som ska visas i resurslista, till exempel Namn, Status, Format, Dimensioner, Storlek och Ändrad.
 • Sortera sökresultat baserat på relevans - Assets Essentials sorterar nu sökresultaten baserat på relevans som standard. Du kan sortera de sökda resurserna i stigande eller fallande ordning efter Name, Relevance, Size, Modifiedoch Created.

Experience Manager Forms som Cloud Service

Nya funktioner

 • Färdiga teman och mallar - Kom snabbt igång med att skapa formulär med färdiga, användningsklara teman och mallar som är skräddarsydda för både erfarna och nya formulärförfattare i Adobe. Dessa välstrukturerade teman och mallar är sömlöst byggda med adaptiva Forms Core-komponenter och gör att du snabbt kan börja skapa formulär för vanliga användningsområden.
 • Reaktionskomponenter för Headless Forms - Nu kan du förhandsgranska och anpassa Headless Adaptive Form-renderingar med React-komponenterna som medföljer. Dessa komponenter använder BEM-klasser från adaptiva Forms Core-komponenter för formatering, vilket gör det enkelt för dig att anpassa deras utseende efter dina specifika krav.
 • Skapa adaptiv Forms med repeterbara avsnitt - Nu kan du Dragspel, guide, Paneloch Vågräta flikar komponentbaserad Adaptiv form repeterbar för inspelning av flera dataposter. Dessa upprepningsbara avsnitt gör att du enkelt kan ange flera datainmatningar. Det är användbart när de nödvändiga instanserna av data är okända i förväg. En formuläranvändare kan enkelt lägga till eller ta bort avsnitt, göra formulären anpassningsbara till olika datainmatningsscenarier och förenkla insamlingen av flera förekomster av samma datapost.

Ny funktion i prerelease channel

 • Google reCAPTCHA - företagssupport - Använd Google reCAPTCHA Enterprise i en adaptiv form för att få bättre skydd mot bedräglig aktivitet och skräppost, vilket ger en säkrare användarupplevelse. Med avancerad riskanalys och smidig integrering kan äkta användare enkelt skicka in formulär medan bots blockeras effektivt.

Headless Adaptive Forms early adopter

Använd Headless Adaptive Forms för att låta utvecklare skapa, publicera och hantera interaktiva formulär som kan öppnas och interagera med via API:er, i stället för via ett traditionellt grafiskt användargränssnitt. Headless adaptive forms help you:

 • Bygg högklassiga flerkanaliga formulär på valfritt programmeringsspråk
 • Integrera blanketter i dator och mobilappar, webbplatser och chattapplikationer
 • Återanvänd era egna gränssnittskomponenter med blankettapplikationer
 • Använd kraften i AEM Forms

Du kan mejla till aem-forms-headless@adobe.com från ditt officiella e-post-ID till att gå med i det tidiga adopterprogrammet.

Experience Manager som Cloud Service Foundation

 • Actions Center - Prenumerera på e-postmeddelanden som varnar dig när allvarliga incidenter inträffar och som kräver omedelbara åtgärder, samt med personaliserade rekommendationer för att optimera webbplatsen. Åtgärdscenter fungerar som ett nav där du kan granska dessa varningar, t.ex. blockerade replikeringsköer eller utgångna autentiseringsuppgifter, och markera dem som lösta.

 • CDN och WAF Rules early adopter program - Filtrera trafiken vid CDN baserat på:

  • Rubriker och egenskaper för begäran (till exempel IP-adress)
  • Trafikmönster som man vet har samband med skadlig trafik

  Är du intresserad av att testa funktionen och ge feedback? Om du vill veta mer om programmet för tidiga användare skickar du ett e-postmeddelande till aemcs-waf-adopter@adobe.com från ditt officiella e-post-ID. Utrymmet är begränsat.

  Läs mer om funktionen i artikeln här.

 • Andra Foundation-ändringar - Under veckan 7 augusti 2023 returnerar AEM felkod 429 i stället för felkod 503 när begäranden till AEM förekomster överskrider en felfri nivå. Läs mer.

Cloud Manager

Nya funktioner

 • Kort på landningssidan för Cloud Manager anger nu om förbättrad säkerhet är aktiverat för sina program.
 • Om en utveckling pipeline innehåller inga teststeg, användare kan även inkludera teststeg när de starta pipeline. Den här funktionen kommer att introduceras stegvis.
 • När avbryta körningblir användaren nu ombedd att ange en orsak till att projektet avbryts. Den här funktionen kommer att introduceras stegvis.
 • Användarna har nu åtkomst loggar från innehållsprocessen. Det här alternativet är endast tillgängligt om både käll- och målmiljön är AEM 2023.7.12549 eller senare.

Felkorrigeringar

 • Navigera till redigeringsgränssnittet från Cloud Manager inte längre underlåter att omdirigera till Experience Cloud efter inloggning.
 • När du redigerar GoLive-datumet via GoLive-widgeten går du nu till fliken Go Live i stället för fliken Enhanced Security.
 • När en kopieringsåtgärd startas kan användaren inte längre välja en miljö där en kopieringsåtgärd redan har anropats.

Workfront for Experience Manager förbättrad koppling

Releasedatum för den senaste versionen, 1.9.11 av Workfront for Experience Manager förbättrad kontakt är 19 juni 2023.

Frigör högdagrar

 • När du har konfigurerat avancerade nätverk kan det uppstå problem när du skickar innehåll från Adobe Workfront till AEM as a Cloud Service.
note note
NOTE
AEM 6.4 upphör nu med utökat stöd. Mer information finns i Adobe teknisk supportperiod. Hitta versioner som stöds här.
note important
IMPORTANT
Adobe rekommenderar att du uppgradera till den senaste 1.9.11-versionen för Workfront för Experience Manager förbättrade kontakter.

Kända fel

 • När projektlänkade mappar konfigureras med AEM 6.4, Experience Manager sparar inte värden för undermappar och Skapa länkad mapp i projekt med portfölj fält. Värdet för undermappar fältuppdateringar till undefined. Värdet för Skapa länkad mapp i projekt med portfölj fältuppdateringar till Portfolio automatiskt när konfigurationen har sparats.
 • När du använder klassiska Workfront upplevelsen, Skicka till som finns i Mer I den nedrullningsbara listan kan du inte välja måldestinationen i Experience Manager. The Skicka till fungerar korrekt med Dokumentåtgärder listruta. The Skicka till alternativet fungerar korrekt för Mer nedrullningsbar lista och Dokumentåtgärder nedrullningsbar lista som finns i nya Workfront.

Community

 • Experience Manager as a Cloud Service 2023.7.0 - Versionsuppdatering: https://adobe.ly/3Y6CC6J
 • AEM GEM:er, 28 juni 2023 - Inspelning finns för"Master the Art of Experience Manager Certification: Get Ready, Get Set, Get Certified!": https://adobe.ly/3p2CmbA

Experience Manager versionsinformation

Alla Experience Manager versionsinformationen finns på följande sidor:

Självstudiekurser och kurser i nya Experience Manager tutorials-aem

Nya videor, självstudiekurser eller kurser som publicerats för Experience Manager.

table 0-row-5 1-row-5 2-row-5 3-row-5 4-row-5 5-row-5 6-row-5 7-row-5 layout-auto
Publicerad Program Namn Typ Beskrivning
Augusti 2023 AEM Säkerhetsstrategier inom Cloud Service Video Lär dig hur ni säkerställer att era digitala upplevelser är säkra och skyddade.
Augusti 2023 AEM Assets Grundläggande AEM Assets-navigering Uppdaterad video Grunderna för navigering AEM Assets.
Augusti 2023 AEM Cloud Manager AEM Cloud Manager Kontorstimmar Video Läs mer om AEM Cloud Manager bästa praxis från AEM Champions.
Augusti 2023 AEM Forms Behåll formulärdata i Azure Storage Artikel Lär dig hur du sparar och återupptar ifyllandet av ett adaptivt formulär med Azure Storage för att behålla formulärdata.
Augusti 2023 AEM Forms Skicka e-post med SendGrid från AEM Forms Artikel Lär dig använda SendGrid för att skicka e-post från AEM Forms.
Augusti 2023 AEM Sites CSRF-skydd för utvecklare Artikel Lär dig hur du lägger till AEM CSRF-token i POST-, PUT och DELETE-begäranden till AEM för autentiserade användare.
Augusti 2023 AEM Sites AEM Sites Kontorstimmar Video Läs mer om AEM Sites bästa praxis från AEM Champions.

Experience Manager supportdatabas kb-aem

Nya artiklar och uppdateringar av befintliga artiklar för Experience Manager.

table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning
Juli 2023 Resursuppladdningen misslyckas med ett felmeddelande med bulkinnehåll Ny artikel Lär dig hur du löser ett problem där det uppstår ett fel när du överför flera resurser till en mapp.
Juli 2023 AEM installationsfel Inget format har hittats förrän tröskelvärdet för sökvägar har hittats Ny artikel Lär dig lösningen på problemet där felet Inget format har hittats förrän tröskelvärdet för sökvägar har hittats visas efter installation av AEM 6.5.17.
Juli 2023 Hur anpassar man visningsformatet för det publicerade datumet på webbplatskonsolen? Ny artikel Lär dig hur du anpassar datum-/tidsformatet för det publicerade datumet så att det inkluderar tidpunkten på dagen.

Andra hjälpresurser för Experience Manager

Ikon Adobe Commerce commerce

Få tillgång till versionsinformation, nya självstudiekurser och kunskapsbasartiklar för Adobe Commerce på Experience League.

Information
note note
NOTE
Adobe Search&Promote tjänstslut inträffade 1 september 2022. För produkt- och e-handelssökning Live Search är Adobe sökprogram. Se sista giltighetsdag för mer information.

Nya självstudiekurser för Adobe Commerce tutorials-commerce

Nya självstudiekurser för Adobe Commerce på Experience League.

table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning
Augusti 2023 Långsam MySQL-replikering har förklarats Video Läs mer om Galera DB-replikering och relaterade långsamma MySQL-frågor.
Augusti 2023 Cache för MySQL-fråga Video Läs mer om Mysql Query Cache.

Commerce supportdatabas kb-commerce

Nya artiklar och uppdateringar av befintliga artiklar för Adobe Commerce.

table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning
Juli 2023 QPT (Quality Patches Tool) Nya artiklar Nya artiklar om hur du tillämpar plåster som finns i QPT 1.1.32, QPT 1.1.33 och QPT 1.1.34 publicerades och finns i respektive avsnitt.
Juli 2023 Det går inte att ta bort filen. Varning!unlink: Det finns inget sådant fil- eller katalogfel från administratören Nya artiklar Lär dig lösningen på problemet där användaren ser ett fel Det går inte att ta bort filen. Varning!unlink: Det finns inget sådant fil- eller katalogfel från Commerce Admin när du gör en JavaScript-/CSS-tömning.

Ikon Target target

Få tillgång till förhandsversionsinformation, aktuell versionsinformation och nya självstudier för Adobe Target.

Information

Ikon Campaign ac

Få de senaste uppdateringarna för Adobe Campaign. Hitta nya självstudiekurser, kurser och supportartiklar i kunskapsbasen på Experience League.

Information

Senaste kampanjproduktreleaser

Läs mer om de senaste funktionerna, förbättringarna och korrigeringarna i Campaign v7, Campaign v8och Campaign Standard versionsinformation.

Campaign supportdatabas kb-campaign

Nya artiklar och uppdateringar av befintliga artiklar för Campaign.

table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 4-row-4 5-row-4 6-row-4 7-row-4 8-row-4 9-row-4 10-row-4 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning
Juli 2023 Autosvara på e-postmeddelanden som tagits emot från ACC-plattformen Ny artikel Lär dig lösningen för att implementera ett automatiskt svar på e-postmeddelanden som skickas från plattformen.
Juli 2023 Datasynkroniseringsproblem på grund av tidsgräns för lagerställe i OOTB Ny artikel Lär dig lösningen på problemet där OOTB ffdaReplicateStagingData arbetsflödet synkroniserar inte data.
Juli 2023 Inkonsekvenser i datahämtning från ACS via Adobe Analytics Ny artikel Lär dig lösningen för problemet med inkonsekvenser i datahämtning från ACS.
Juli 2023 Kompatibilitet mellan Adobe Campaign Classic och HIGH-2023 Ny artikel Läs mer om kompatibilitet mellan Campaign Classic v7.3 och HIGH-2023.
Juli 2023 Bilder som inte visas i e-postdesignern Ny artikel Lär dig lösningen på problemet där bilder som överförts till e-post/leveranser inte visas (visar en trasig bildikon) i e-postdesignerns gränssnitt.
Juli 2023 Det går inte att se e-post i DCE-leveransaktivitetsläge Ny artikel Lär dig lösningen på problemet där rullningslisten i DCE-läge hindrar användaren från att se hela e-postmeddelandet i leveransaktiviteten.
Juli 2023 Överför fil till Azure Blob lagring - CRL-290029 Ej tillåtet Ny artikel Lär dig hur du löser det fel som visas när användare försöker lägga till en filöverföringsaktivitet (Action-File-överföring) i Azure Blob.
Juli 2023 Arbetsflödesaviseringar har inte skickats till användare från den överordnade gruppen Ny artikel Lär dig hur du löser problemet där arbetsflödesvarningar inte skickas till användare från den överordnade gruppen.
Juli 2023 Bilder som inte har överförts till offentliga resurser Ny artikel Lär dig hur du löser felet när du försöker överföra bilder i produktion till en offentlig resursmapp.
Juli 2023 Arbetsflödet kraschar i klientkonsolen Ny artikel Lär dig hur du löser problemet där arbetsflödet kraschar i klientkonsolen.

Campaign hjälpresurser

Ikon Journey Optimizer journey-opt

Läs om den senaste releaseinformationen för Journey Optimizer. Se de senaste självstudiekurserna och supportartiklarna i kunskapsbasen på Experience League.

Information

Senaste Journey Optimizer produktreleaser

Läs om de senaste funktionerna, förbättringarna och korrigeringarna i Versionsinformation för Journey Optimizer.

Nytt Journey Optimizer självstudier tutorials-ajo

Nya videor, självstudiekurser eller kurser publicerade för Adobe Journey Optimizer.

table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning
Juli 2023 Konfigurera och skicka en kampanj för push-meddelanden Video Lär dig hur du konfigurerar och skickar ett push-meddelande med en kampanj.
Juli 2023 Profil- och målgruppsbaserad personalisering Uppdaterad video Lär dig hur du lägger till profilbaserad personalisering i ett meddelande och hur du använder målgruppsmedlemskap som en förutsättning för ett personaliseringsblock.
Juli 2023 Direktreklam, kanal Video Lär dig hur du konfigurerar Direct Mail-kanalen och hur du skapar och förhandsgranskar direktreklamkampanjer.

Fler resurser för Journey Optimizer

Ikon Journey Orchestration journey-orch

Få tillgång till den senaste versionsinformationen för Journey Orchestration på Experience League.

Information

Senaste Journey Orchestration produktreleaser

Läs mer om de senaste funktionerna, förbättringarna och korrigeringarna i Journey Orchestration versionsinformation.

Fler resurser för Journey Orchestration

Ikon Marketo Engage marketo

Läs den senaste versionsinformationen och releasematerialet för Marketo Engage.

Information

Uppdateringar om Core Marketo Engage

Självstudiekurser och kurser i nya Marketo Engage tutorials-marketo

Nya videor, självstudiekurser eller kurser som publicerats för Adobe Marketo.

table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning
Augusti 2023 Översikt över engagemangskartan Video Lär er hur ni bygger återanvändbara kampanjer och ökar farten med Engagement Map.
Augusti 2023 Inköpskarta kapslade kampanjer Video Identifiera sammankopplade och djupt inkapslade kampanjer för att få bättre synlighet i hela kundresan med Engagement Map.
Augusti 2023 Felsökning och upplösning för engagemangskarta Video Lär dig mer Engagement Map hjälp med att snabbt felsöka och åtgärda kampanjproblem.

Den senaste produktdokumentationen finns i Marketo produktdokumentation home

Ikon Workfront workfront

Läs om den senaste versionsinformationen för Adobe Workfront. Hitta nya självstudiekurser på Experience League.

Information

New Adobe Workfront kurser och självstudier tutorials-workfront

Nytt Workfront självstudiekurser på Experience League.

table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 4-row-4 5-row-4 6-row-4 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning
Augusti 2023 Projektfinansiering för administratörer Kurs Lär dig hur du ställer in ekonomiska inställningar för att säkerställa konsekvens i fakturering och rapportering i hela företaget Workfront -instans eller -grupp.
Augusti 2023 Projektfinansiering för användare Kurs Lär dig hur du spårar ekonomisk information för projekt, anger kostnads- och intäktstyper och åsidosätter faktureringstariffer.
Augusti 2023 Förstå inställningarna för en flödesbegäran Video Läs om hur förfrågningsflödet behandlas i Workfront fungerar. Skapa sedan routningsregler, ämnesgrupper och köämnen.
Augusti 2023 Förstå föregångare inom projekt mellan olika projekt Video Lär dig hur du använder och håller reda på föregående uppgifter i två eller flera projekt.
Augusti 2023 Förstå projekttidslinjer Video Lär dig hur du schemalägger projekt från start- eller slutdatumet och hur varaktighet, föregående aktiviteter och aktivitetsbegränsningar påverkar projektplanen.
Augusti 2023 Dela ett projekt Video Lär dig hur du delar ett projekt så att intressenter och andra som är intresserade av projektet kan få insyn i det arbete som utförs med Workfront.

Workfront supportdatabas

Nya artiklar och uppdateringar av befintliga artiklar för Workfront.

table 0-row-4 1-row-4 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning
Juli 2023 Korrekturproblem vid överföring av korrektur, bläddring i blått fält i oändlighet Ny artikel Lär dig hur du löser det fel som inträffar när du överför ett nytt korrektur.

Se Workfront produktreleaser för att få en sammanfattning av den senaste informationen om alla produkter.

Ikon Adobe Advertising advertising

Versionsinformation för Adobe Advertising.

Information

Nya funktioner i Advertising DSP advertising-dsp

Se Nyheter i Advertising DSP

Se Nyheter i Advertising Search, Social, & Commerce

Ikon Document Cloud doc-cloud

Nya självstudiekurser och kurser publicerade för Document Cloud, inklusive Acrobat Services och Acrobat Sign.

NOTE
Varumärkesuppdatering: Adobe dokumenttjänster är nu Adobe Acrobat Services. Läs om det här.
Information
table 0-row-5 1-row-5 2-row-5 3-row-5 4-row-5 5-row-5 layout-auto
Publicerad Program Namn Typ Beskrivning
Augusti 2023 Acrobat Sign Användningsfall: Anpassat arbetsflöde för utbildnings-IEP-process Video Läs om hur Custom Workflow Designer används för att digitalisera en IEP-process (Individualized Education Program) för grundskola och gymnasium.
Augusti 2023 Acrobat Sign Användningsfall: Utbildningsprogram för webbformulär Video Läs om hur webbformulär används för att ge studenterna bättre tillgång till de formulär som de behöver och som kan skickas från vilken enhet som helst - och var som helst - vilket snabbar upp godkännandeprocesserna.
Augusti 2023 Acrobat Sign Användningsfall: Skapa en praktikapplikation för utbildningswebbformulär Video Lär dig skapa ett webbformulär för praktik för att ge studenterna bättre tillgång till de formulär som de behöver och som kan skickas från vilken enhet som helst - och var som helst.
Augusti 2023 Acrobat Sign Integrera ett webbformulär med SharePoint Online Video Lär dig hur du mappar data som samlats in från ett webbformulär till en SharePoint-lista så att du kan dela data som samlats in mellan olika team.
Augusti 2023 Acrobat Sign Användningsfall: Offentlig låneansökan med flera okända signerare Video Lär dig hur ett webbformulär används för ett komplext arbetsflöde för låneansökningar som involverar flera okända deltagare.

För Document Cloud självstudier, se:

Ikon Creative Cloud för företag creative-cloud

Nya videor, självstudiekurser eller kurser som publicerats för Creative Cloud för företag.

Information
table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning
Augusti 2023 Skapa grafiskt innehåll för bloggar med Firefly Video Lär dig hur du använder Text to Image från Adobe Firefly i Adobe Express för att skapa unikt grafiskt innehåll för en blogg.
Augusti 2023 Skapa rekryterings- och introduktionsinnehåll med Firefly Video Lär dig hur du använder Text to Image från Adobe Firefly i Adobe Express för att skapa unik grafik för rekrytering av medarbetare och startmaterial.
Augusti 2023 Skapa flygblad för marknadsföringskampanjer med Firefly Video Lär dig hur du använder Text to Image från Adobe Firefly i Adobe Express för att skapa lokaliserat innehåll från en global marknadsföringskampanj på hotell.

Se Självstudiekurser för Creative Cloud for enterprise för de senaste självstudiekurserna.

Ikon Kunddatahantering - Voices voices

Voices om kunddatahantering är er destination som ledande inom teknik och marknadsföring och specialist inom hantering av kunddata. Den här samlingen självstudiekurser är den självstudiekurs du behöver för att höra från kollegor, få inspiration och lära dig mer om utvecklingen i MarTech. Ingen registrering behövs. Klicka bara och titta.

Ikon Digital Experience-utkast blueprints

Digital Experience-utkast är repeterbara implementeringar som gör att ni kan hantera strategier och snabbt lösa etablerade affärsproblem. Varje utkast innehåller en serie artefakter som förklarar de mest värdefulla problemen, arkitekturer, implementeringssteg, tekniska överväganden och länkar till relevant dokumentation.

recommendation-more-help
5b8cb9c4-3d58-4fa1-b21b-b998cf4d7fa9