Skapa reklambladsinnehåll för en marknadsföringskampanj med Firefly

Lär dig hur du använder text till bild med hjälp av Adobe Firefly i Adobe Expressen för att skapa lokaliserat innehåll från en global marknadsföringskampanj på hotell. I den här självstudiekursen används den nya Adobe Express.

recommendation-more-help
749bd7f2-920b-4c5e-bcb7-4ea92ec3a370